แบบสำรวจความคิดเห็น
แนวทางการพัฒนาเว็บไซด์
แหล่งเรียนรู้เพื่อทุกคน
ศูนย์รวมนัดหมายเพื่อการเรียน
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/04/2013
ปรับปรุง 04/03/2015
สถิติผู้เข้าชม 54262
Page Views 72810
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
ชื่ออาจารย์ : นายอัมพร ไชยมาตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0898405673
Email : amchai30@gmail.com,am-mart@hotmail.com
ที่อยู่ :
38 หมู่ที่ 12 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับชื่อสถานศึกษา / สาขา
2508ชั้นประถมศึกษาปีท่ 4โรงเรียนวัดดอนสวรรค์
2512ชั้นประถมศึกษาปีท่ 7โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
2520ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนธาตุพนม
2524การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) วิชาเอกพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา กรุงเทพมหานคร
2554ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)สาขาบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม

         แหล่งเรียนรู้สำหรับครูยุคใหม่ 

38 หมู่ 12  ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110 

โทร.081-117809.